2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Kundservice.

Kontakta kundservice

Vänligen fyll i dina uppgifter och ditt ärende nednan. Du har även möjligheten att välja hur du önskar att bli kontaktad i ärendet.

*märkta fält ärobligatoriska att fylla i. Om du inte har något registreringsnummer sätt ett X.

Meddelande eller fråga

Önskar svar via

Volkswagen kundtjänst samlar in dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din bil för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet.

Volkswagen kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:
Volkswagen auktoriserade återförsäljare* eller verkstad* i de fall klagomålet rör dem.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre månader därefter.

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar personuppgifter: volkswagen.se/integritetspolicy

* Vid var tid auktoriserade återförsäljare hittar du här: https://www.volkswagen.se/app/hitta-aterforsaljare/