2.7.59.9, 2018-10-09 10:11:18

Volkswagen magasin.

Vår kundtidning till din brevlåda.

Volkswagen magasin är vår kundtidning som utkommer med nytt nummer 3-4 gånger per år. Tidningen är gratis och till för dig som kör en Volkswagen-bil.

Använd formuläret nedan för att nybeställa tidningen, ändra adressen som tidningenskickas till eller avbeställa tidningen.

Ärende

Volkswagen samlar in dina personuppgifter för att kunna skicka VW Magazine till dig. Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster.

Volkswagen kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:
Volkswagen auktoriserade återförsäljare*
Forssa print för tryck och distribution av magazinet.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

Volkswagen kommer att spara dina uppgifter så länge du är kund samt 12 månader därefter.

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar personuppgifter: volkswagen.se/integritetspolicy

För att nyttja någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@vwgroup.se.
Alternativt kontakta oss på:
Volkswagen Group Sverige AB, 151 88 Södertälje. Telefon: 08-553 865 00
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades.

* Vid var tid auktoriserade återförsäljare hittar du här: https://www.volkswagen.se/app/hitta-aterforsaljare/