1 2 3 4 5

Biluppgifter

Sök upp din bil på registreringsnumret. Vi kommer guida dig genom bokningen.

Anläggning

    Kunduppgifter

    samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna boka tid för att utföra däckskifte. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.
    Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

    kommer att spara dina uppgifter i 12 månader efter genomfört däckskifte.